Odstąpienie od umowy

    Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot towaru

    Niniejszym zobowiązuję się do odesłania w/w towaru w terminie 14 dni na adres podany powyżej.